16:32 03/07/2024

Trái phiếu xanh – động lực tăng trưởng bền vững

admin -

(Chinhphu.vn) – Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, nhu cầu vốn cần cho phát triển xanh tại Việt Nam từ 2022-2040 lên tới 368 tỷ USD. Trên thế giới, trái phiếu xanh đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu vốn đầu tư cho tăng trưởng bền vững. Tại Hội nghị COP26, Việt […]

Trái phiếu xanh – động lực tăng trưởng bền vững

(Chinhphu.vn) – Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, nhu cầu vốn cần cho phát triển xanh tại Việt Nam từ 2022-2040 lên tới 368 tỷ USD. Trên thế giới, trái phiếu xanh đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu vốn đầu tư cho tăng trưởng bền vững.

Tại Hội nghị COP26, Việt Nam đã đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và tái khẳng định cam kết này tại Hội nghị COP27 và COP28. Để thực hiện cam kết này, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, và các định hướng, đề án, giải pháp đầu tư cho tăng trưởng và chuyển đổi xanh.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, nhu cầu vốn cần cho phát triển xanh tại Việt Nam từ 2022-2040 lên tới 368 tỷ USD. Trên thế giới, trái phiếu xanh đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu vốn đầu tư cho tăng trưởng bền vững. Ông Lê Ngọc Lâm, TGĐ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cho biết, BIDV đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030, và đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng Net Zero vào năm 2050.

Trái phiếu xanh - động lực tăng trưởng bền vững- Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Lâm, TGĐ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV

Để khuyến khích phát triển thị trường trái phiếu xanh, thông qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư cho Việt Nam, ông Lê Ngọc Lâm cho biết, BIDV đề xuất việc hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý liên quan đến trái phiếu xanh, xem xét quy định các tiêu chí xanh bao gồm các cấp độ tương ứng với các mức độ ưu đãi về chính sách khác nhau, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi xanh và phát hành trái phiếu xanh.

Việc triển khai phát hành trái phiếu xanh khẳng định chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng cũng như đóng góp cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Nguồn: www.chinhphu.vn

Biên tập viên: Hoàng Thu Trang