16:48 03/07/2024

Tiếp tục nhân rộng Đề án 06 trong hệ thống khám, chữa bệnh toàn quốc

admin -

(Chinhphu.vn) – Nhận thức rõ Đề án 06 góp phần quan trọng, tạo bước phát triển đột phá đối với chuyển đổi số quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trên cơ sở đánh giá thành công của thành phố Hà Nội, Bộ Y tế đã và đang triển khai […]

Tiếp tục nhân rộng Đề án 06 trong hệ thống khám, chữa bệnh toàn quốc

(Chinhphu.vn) – Nhận thức rõ Đề án 06 góp phần quan trọng, tạo bước phát triển đột phá đối với chuyển đổi số quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trên cơ sở đánh giá thành công của thành phố Hà Nội, Bộ Y tế đã và đang triển khai tích cực tại các địa phương còn lại trên toàn quốc, để gắn chuyển đổi số với Đề án 06 trong lĩnh vực y tế.

Tiếp tục nhân rộng Đề án 06 trong hệ thống khám, chữa bệnh toàn quốc

Nhận thức rõ Đề án 06 góp phần quan trọng, tạo bước phát triển đột phá đối với chuyển đổi số quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trên cơ sở đánh giá thành công của thành phố Hà Nội, Bộ Y tế đã và đang triển khai tích cực tại các địa phương còn lại trên toàn quốc, để gắn chuyển đổi số với Đề án 06 trong lĩnh vực y tế.
Tiếp tục nhân rộng Đề án 06 trong hệ thống khám, chữa bệnh toàn quốc- Ảnh 1.

Nhân rộng Đề án 06 trong hệ thống khám, chữa bệnh toàn quốc

Cũng theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, sau thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, tháng 10/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4026/QĐ-BYT quy định các trường thông tin sức khỏe cá nhân hiển thị trên ứng dụng VNeID thí điểm trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đồng thời, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1332/QĐ-BYT về Sổ sức khoẻ điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VneID. Văn bản này tạo hành lang pháp lý, hướng dẫn cụ thể các các địa phương triển khai Sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VneID, trong đó có quy định 46 trường thông tin và nội dung thông tin hiển thị trên Sổ.

Từ mô hình thí điểm tại Hà Nội, đến nay có thêm nhiều địa phương triển khai thiết lập và quản lý hồ sơ sức khoẻ, bao gồm TPHCM, Bình Dương, Quảng Ngãi..

Đặc biệt, việc sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID trong chuyển tuyến khám chữa bệnh, và dự kiến tới đây liên thông dữ liệu chẩn đoán hình ảnh trong chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT tiết kiệm chi phí in phim, phục vụ nhanh nhất, tốt nhất cho khám chữa bệnh cho người dân.

Nguồn: www.chinhphu.vn

Biên tập viên: Phương Hoa