15:02 03/07/2024

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động

admin -

(Chinhphu.vn) – TS. Nguyễn Tú Anh – Ban Kinh tế Trung ương cho biết, năng suất lao động của Việt Nam còn khá thấp. Cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới thì năng suất lao động (NSLĐ)c của Việt […]

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động

(Chinhphu.vn) – TS. Nguyễn Tú Anh – Ban Kinh tế Trung ương cho biết, năng suất lao động của Việt Nam còn khá thấp. Cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới thì năng suất lao động (NSLĐ)c của Việt Nam năm 2022 chỉ bằng 11,4% so với Singapore, 35,4% so với Malaysia. Nếu nhìn con số này thì NSLĐ của chúng ta thấp, do cơ cấu nền kinh tế Việt Nam phần lớn lao động làm việc trong khu vực phi chính thức và hộ gia đình, số lượng lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp chỉ chiếm 29,2% lao động có việc làm trong năm 2022. TS. Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng, Ban Kinh tế Trung ương cho rằng NSLĐ của Việt Nam khá là thấp.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động- Ảnh 1.

TS. Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng, Ban Kinh tế Trung ương

Đưa ra các kiến nghị nhằm tăng năng suất lao động, TS. Nguyễn Tú Anh nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực như đất đai, vốn, tri thức, lao động, giảm chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước để phát triển nhanh hơn số lượng doanh nghiệp mà tăng quy mô của doanh nghiệp. Phải thực hiện cho kỳ được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp đến năm 2030.

“Chỉ khi tỷ trọng lao động trong doanh nghiệp tăng lên thì NSLĐ mới tăng nhanh và bền vững vì các lý do: người lao động được chăm lo tốt hơn thông qua vai trò của các đoàn thể; người lao động cam kết lâu dài hơn, nên có động lực để nâng cao năng lực trình độ để tăng NSLĐ; doanh nghiệp có năng lực tốt hơn trong nâng cao trình độ quản lý, sản xuất, công nghệ để tăng NSLĐ.

Trọng tâm của chính sách kinh tế trong giai đoạn 2021-2030 nên tập trung vào ngành chế biến chế tạo vì đây là khu vực động lực thúc đẩy NSLĐ cả nền kinh tế. Chỉ khi NSLĐ của ngành chế biến chế tạo tăng lên thì mới có thu nhập tăng thêm để chi tiêu cho ngành dịch vụ qua đó làm tăng NSLĐ ngành dịch vụ, hay nói cách khác NSLĐ ngành dịch vụ là phái sinh theo sau ngành chế biến chế tạo. Thúc đẩy NSLĐ ngành chế biến chế tạo cùng với mở rộng quy mô của ngành sẽ là động lực chính thúc đẩy NSLĐ trong cả nền kinh tế.” 

Nguồn: www.chinhphu.vn

Biên tập viên: Hoàng Thu Trang