17:14 03/07/2024

Tạo không gian mới cho làng nghề

admin -

(Chinhphu.vn) – Cả nước hiện có 5.400 làng nghề, trong đó khoảng 2000 làng nghề truyền thống mang trong mình giá trị kinh tế lịch sử văn hóa, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế địa phương cũng như giải quyết hiệu quả bài toán lao động nông thôn. Tuy nhiên hoạt động sản […]

Tạo không gian mới cho làng nghề

(Chinhphu.vn) – Cả nước hiện có 5.400 làng nghề, trong đó khoảng 2000 làng nghề truyền thống mang trong mình giá trị kinh tế lịch sử văn hóa, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế địa phương cũng như giải quyết hiệu quả bài toán lao động nông thôn.

Tuy nhiên hoạt động sản xuất ở các làng nghề hiện nay phần lớn đều có quy mô nhỏ, trình độ sản xuất thấp, thiết bị cũ và lạc hậu, do vậy phát triển làng nghề như thế nào để gắn với bảo vệ môi trường là bài toán chúng ta chưa giải quyết được như mong muốn.

Tạo không gian mới cho làng nghề- Ảnh 1.

Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay đối với làng nghề

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi, đã đến lúc chúng ta cần nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy đối với phát triển làng nghề.

Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay đối với làng nghề. Thời gian qua, Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 801 phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030 với cách nhìn nhận mới trong đó thể hiện rõ vai trò bảo tồn làng nghề bao gồm cả yếu tố truyền thống, yếu tố văn hóa, và yếu tố kinh tế, môi trường

Tuy nhiên để triển khai hiệu quả theo ông Thi có hai nhóm giải pháp chính cần thực hiện: thứ nhất là nhóm giải pháp về chính sách pháp luật bao gồm vấn đề quy hoạch, mô hình và chính sách tài chính. Nhóm thứ hai là giải pháp về việc tổ chức thực thi chính sách pháp luật.

Cũng theo ông Thi, để giải bài toán môi trường cho làng nghề, nhà nước cần đầu tư thiết lập các hệ thống quan trắc cảnh báo liên quan đến ô nhiễm môi trường. Ví dụ ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước thải, rác thải, chúng ta phải đo lường được mức độ như thế nào, trên cơ sở đó có cảnh báo, dự báo, thông tin đến người dân, đến cộng đồng, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước.

Ngoài ra, việc phân định chức năng nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với làng nghề cần cụ thể hơn, hiện vấn đề này đã được quy định trong Quyết định 577 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, song theo ông Thi chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan trung ương và cấp chính quyền địa phương chưa đủ rõ để thấy trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện các quyết định của pháp luật trong quản lý đối với làng nghề.

Nguồn: www.chinhphu.vn

Biên tập viên: Phương Hoa