14:34 03/07/2024

Tận dụng hơn nữa các ưu đãi từ Hiệp định CPTPP

admin -

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã giúp cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng trưởng mạnh mẽ. Tận dụng hơn nữa các ưu đãi từ Hiệp định CPTPP Riêng năm 2023, kim ngạch […]

Tận dụng hơn nữa các ưu đãi từ Hiệp định CPTPP
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã giúp cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng trưởng mạnh mẽ.
Tận dụng hơn nữa các  ưu đãi từ Hiệp định CPTPP- Ảnh 1.

Tận dụng hơn nữa các ưu đãi từ Hiệp định CPTPP

Riêng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường trên 500 triệu dân này đạt mức cao, khoảng 100 tỷ USD. Đặc biệt, đây luôn là thị trường mang lại thăng dư thương mại (xuất siêu) cho Việt Nam. Bên cạnh một số ngành hàng được các doanh nghiệp tận dụng tốt từ hiệp định CPTPP mang lại.

Có tỷ lệ áp dụng xuất xứ tăng cao thì vẫn có các doanh nghiệp, ngành hàng chưa tận dụng hết được ưu đãi của Hiệp địnhbà Phạm Quỳnh Mai, Phó vụ trưởng vụ Đa Biên ( Bộ Công Thương) cho biết.

Các cơ hội từ thị trường CPTPP là rất lớn, tuy nhiên doanh nghiệp chúng ta chưa tận dụng hết. Đơn cử như mặt hàng thuỷ sản, một trong các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh song thị phần tại CPTPP còn khiêm tốn so với dung lượng thị trường đang có.

Trong thời gian tới, để tận dung tốt hơn các ưu đãi từ Hiệp định CPTPP, theo bộ Công Thương, Bộ sẽ tiếp tục yêu cầu hệ thống Thương vụ tăng cường nghiên cứu thị trường nước sở tại thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất để cập nhật thị trường CPTPP, từ đó đưa ra những nhận định và phân tích chuyên sâu phục vụ cho việc dự báo

Bên cạnh đó, các Thương vụ Việt Nam tại các địa bàn trong khuôn khổ các Hiệp định chủ động phổ biến, giới thiệu các ưu đãi, lợi thế so sánh của hàng hóa Việt Nam trong các FTA tới các cơ quan hữu quan, cộng đồng doanh nghiệp, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội nghị, hội thảo chuyên ngành.

Nguồn: www.chinhphu.vn

Biên tập viên: Phương Hoa