22:45 10/07/2024

Nhiều start-up tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động

admin -

(Chinhphu.vn) – Việt Nam đang ngày càng thể hiện rõ quyết tâm gắn liền sự phát triển quốc gia với các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) thông qua việc tích hợp các mục tiêu này vào hoạt động, chính sách phát triển quốc gia. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp, […]

Nhiều start-up tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động

(Chinhphu.vn) – Việt Nam đang ngày càng thể hiện rõ quyết tâm gắn liền sự phát triển quốc gia với các mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) thông qua việc tích hợp các mục tiêu này vào hoạt động, chính sách phát triển quốc gia. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ được đánh giá là những nhân tố không thể thiếu.

Văn phòng Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Văn phòng Đề án 844 – Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Startup Vietnam Foundation, Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP, MSD Vietnam và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững – MSD United Way Việt Nam vừa thực hiện Khảo sát “Đổi mới và Khởi nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và bài học rút ra từ thực tiễn cho Việt Nam”.

Khảo sát được thực hiện trên 153 doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, hiện nay có 85% doanh nghiệp đã tích hợp toàn bộ hoặc một phần SDGs vào hoạt động của tổ chức. Trong đó, số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ, Truyền thông và Marketing, Thương mại điện tử hay AI, Blockchain… chiếm gần 100%.

photo-1703649222699

Biểu đồ thể hiện số lượng các doanh nghiệp đưa SDGs vào hoạt động doanh nghiệp

photo-1703649224806

Số liệu thể hiện chân dung chủ thể thực hiện SDGs

Ba mục tiêu nổi bật được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất bao gồm SDG8: Tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững (57%); SDG12: Tiêu dùng và sản xuất bền vững (39,66%) và SDG4: Giáo dục chất lượng (31,03%).

Bên cạnh đó, 100% các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn góp phần mang lại các giá trị doanh nghiệp bền vững, 63,79% hướng tới thúc đẩy sáng kiến và thúc đẩy đổi mới, trong khi một nửa số doanh nghiệp này ưu tiên đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường. Các số liệu trên thể hiện thực trạng doanh nghiệp hiện nay đang dần có xu hướng chủ động trong việc nhận biết và trách nhiệm hơn với các vấn đề môi trường, xã hội.

Hơn 82,76% doanh nghiệp lựa chọn phương án tích hợp SDGs gắn liền với các hoạt động doanh nghiệp bằng hành động cụ thể đưa tính bền vững vào chiến lược cốt lõi của mình và điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của họ theo các nguyên tắc hỗ trợ phát triển bền vững.

Điều này nhấn mạnh sự cống hiến thực sự của họ trong việc đóng góp cho một tương lai bền vững hơn, thể hiện cam kết toàn diện và sâu sắc đối với các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với phát triển bền vững.

photo-1703649225362

Các SDGs được doanh nghiệp lựa chọn đưa vào hoạt động của doanh nghiệp

Tuy nhiên, việc thực hiện các mục tiêu này vẫn còn vướng những khó khăn nhất định. Hơn 74,14% doanh nghiệp phản ánh rằng họ đang gặp phải các vấn đề về tài chính, 36,21% doanh nghiệp có vấn đề về nguồn nhân lực và 37,93% chủ thể cảm thấy khó khăn trong việc cân bằng giữa SDGs với mục tiêu lợi nhuận.

Để khắc phục những vấn đề nêu trên, Khảo sát cũng đưa ra khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quốc tế như các nước trong khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế), bằng việc đẩy mạnh sử dụng chính sách công nghiệp để khuyến khích doanh nhân cam kết thực hiện SDGs và cung cấp các thông tin dễ tiếp cận hơn về khung pháp lý cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đưa ra chế độ tuân thủ bắt buộc, yêu cầu doanh nghiệp báo cáo thông tin về kết quả tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường, xã hội. Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ, cho vay hoặc đầu tư vốn cổ phần nhằm hỗ trợ chung cho các sáng kiến bền vững của doanh nghiệp và giúp công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ có định hướng rõ ràng trong việc thực hiện SDGs.

Nguồn: baochinhphu.vn

Biên tập viên: Hoàng Giang