17:55 03/07/2024

Mô hình trang trại kiểu mẫu của gia đình bà Nguyễn Thị Sanh ở Thanh Hóa

admin -

Trang trại của gia đình bà Nguyễn Thị Sanh ở Khu phố 12, phường Bắc Sơn là mô hình điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi của Hội Làm vườn và Trang trại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm, trừ chi phí, lãi 600 triệu […]

Mô hình trang trại kiểu mẫu của gia đình bà Nguyễn Thị Sanh ở Thanh Hóa

Trang trại của gia đình bà Nguyễn Thị Sanh ở Khu phố 12, phường Bắc Sơn là mô hình điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi của Hội Làm vườn và Trang trại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm, trừ chi phí, lãi 600 triệu đồng/năm.

Nguồn: kinhtenongthon.vn

Biên tập viên: (Nguồn video: HLV-TT Thanh Hóa)