16:56 03/07/2024

Luật Đất đai (sửa đổi): Tháo ‘gông’ về hạn điền

admin -

(Chinhphu.vn) – Một trong những điểm rất tích cực của Luật Đất đai (sửa đổi) lần này là vấn đề liên quan đến đất nông nghiệp và nông thôn. Luật đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có rất nhiều chính sách được tháo gỡ, nhất là những vấn đề liên quan […]

Luật Đất đai (sửa đổi): Tháo ‘gông’ về hạn điền

(Chinhphu.vn) – Một trong những điểm rất tích cực của Luật Đất đai (sửa đổi) lần này là vấn đề liên quan đến đất nông nghiệp và nông thôn.

Luật đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có rất nhiều chính sách được tháo gỡ, nhất là những vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, dành quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở, dự án đô thị, điểm dân cư nông thôn, hay những chính sách liên quan đến vấn đề định giá đất trong thời gian tới cũng được làm rất rõ ràng, thuận lợi trong việc triển khai các dự án. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, trong Luật Đất đai (sửa đổi) lần này có hai nhóm chính sách sẽ có hiệu lực ngay.

Luật Đất đai (sửa đổi): Tháo ‘gông’ về hạn điền- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh

“Đó là nhóm chính sách liên quan đến tính tiền sử dụng đất. Đây là việc tháo gỡ ngay lập tức các dự án hiện nay đang vướng mắc và có hiệu lực ngay. Chính phủ đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 44 về tính tiền sử dụng đất. Tới đây, Chính phủ sẽ sớm ban hành Nghị định này. Đây là một trong những nội dung rất quan trọng. Cái tháo gỡ thứ hai là nhóm chính sách liên quan đến các hoạt động lấn biển, không gian biển. Đây cũng là nhóm chính sách rất quan trọng, và cũng có hiệu lực ngay”.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. HCM cho rằng, luật kỳ này đã tiếp thu rất nhiều ý kiến của các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia…Một trong những điểm rất tích cực đó là vấn đề liên quan đến đất nông nghiệp và nông thôn.

“Sẽ nới hạn mức chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân lên gấp 15 lần so với mức về giao đất nông nghiệp. Chưa bao giờ có câu chuyện này. Còn đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền chuyển sử dụng đất nông nghiệp để làm dự án nông nghiệp thì không bị hạn chế nhưng buộc phải có dự án đầu tư được phê duyệt. Đây là những tháo gỡ “cái gông” về vấn đề hạn điền. Điểm thứ hai, lần đầu tiên Luật Đất đai (sửa đổi) bỏ sung Chương 8 về phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất. Các luật trước không có. Bổ sung trong luật này 4 Điều, gồm Điều 112,113,114,115. Lần này quy định trong Chương 8 về phát triển, quản lý khai thác qũy đất chính là để cung ứng quỹ đất cho phát triển kinh tế xã hội và được quy định là nguyên tắc ở Điều 115. Tuyệt vời luôn!”.

Nguồn: www.chinhphu.vn

Biên tập viên: Thái Sơn