17:34 03/07/2024

Infographics: Quy định về giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/7

admin -

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội.

Infographics: Quy định về giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/7

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội.

Nguồn: www.chinhphu.vn

Biên tập viên: Thiết kế: Dương Tuấn