16:36 03/07/2024

Giá bất động sản sẽ tăng khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực?

admin -

(Chinhphu.vn) – Một trong những thay đổi lớn của Luật Đất đai 2024 là bỏ khung giá đất, xây dựng bảng giá đất hàng năm theo nguyên tắc thị trường. Hiện nay, nhiều người dân, doanh nghiệp quan tâm là khi Luật có hiệu lực, có làm tăng giá đất trên thị trường không? Ông […]

Giá bất động sản sẽ tăng khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực?

(Chinhphu.vn) – Một trong những thay đổi lớn của Luật Đất đai 2024 là bỏ khung giá đất, xây dựng bảng giá đất hàng năm theo nguyên tắc thị trường. Hiện nay, nhiều người dân, doanh nghiệp quan tâm là khi Luật có hiệu lực, có làm tăng giá đất trên thị trường không?

Ông Phan Đức Hiếu, Uỷ viên Thường trực, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội nhận định, đất đai là một nguồn lực quan trọng, phải được hạch toán chính xác, đầy đủ vào mọi hoạt động kinh tế xã hội.

“Hiện nay chúng ta đang có suy nghĩ giá sẽ tăng lên, nhưng theo quy luật cung cầu thì có thể tăng, có thể giảm. Chính vì vậy, nhóm chính sách về đất đai là rất quan trọng. Giả sử định giá đất thời gian tới mà tăng sẽ ảnh hưởng đến tiền sử dụng đất, ảnh hưởng đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau và với các quy mô sử dụng đất khác nhau. Như vậy, chúng ta có thể can thiệp bằng cách đánh luỹ tiến, có thể can thiệp bằng cách phân nhóm đối tượng hoặc những chính sách hỗ trợ khác nhau để thực hiện điều tiết. Nhóm chính sách về đất đai theo tôi rất quan trọng, khi giá đất được hạch toán vào đời sống kinh tế xã hội, khi được đưa vào các hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải có sự cân bằng với lợi ích và chi phí chung của xã hội”.

Giá bất động sản sẽ tăng khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực?- Ảnh 1.

Dự thảo Nghị định Quy định về giá đất đề xuất 4 phương pháp xác định giá đất gồm (so sánh, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất).

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố dự thảo Nghị định Quy định về giá đất, trong đó đề xuất 4 phương pháp xác định giá đất gồm (so sánh, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất). Việc xác định giá đất sẽ được phân cho các địa phương trên quy định chung của Luật, tuy nhiên đặc thù khác nhau nên giá đất sẽ có sự khác nhau tại các địa phương. Ông Lê Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài Nguyên và Môi trường nêu ví dụ về điều này.

“Tôi lấy ví dụ, có địa phương đang khuyến khích đầu tư, mong muốn thu hút được các dự án đầu tư. Nếu đưa bảng giá đất lên cao thì sự thu hút nhà đầu tư sẽ hạn chế đi. Thế nhưng, đối với các địa phương đã thu hút được nhà đầu tư rồi, giờ người ta quay sang việc chọn lọc các nhà đầu tư chất lượng, có đủ điều kiện, có đủ năng lực thì người ta thực hiện giá đất theo thị trường rất dễ. Nhưng tôi hy vọng, việc ban hành giá đất phải tính cả yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư và yếu tố ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất nữa. Cho nên, các địa phương cần phải hài hoà giữa quyền lợi người sử dụng đất, giữa thu thuế, thu các lệ phí về đất đai với việc thu hút đầu tư”.

Mặc dù những yếu tố của Luật Đất đai có thể làm tăng giá bất động sản, tuy nhiên các chính sách về đất đai, thị trường bất động sản của Chính phủ trong thời gian qua đã đưa ra các giải pháp nhằm chống đầu cơ, tiến tới đánh thuế bất động sản theo tinh thần của Nghị quyết 18 và Luật Thuế tài sản. Qua đó, yếu tố đầu cơ trên thị trường bất động sản sẽ giảm thiểu, dần bị triệt tiêu và chỉ còn nhu cầu thực. Thứ hai, việc sửa đổi Luật Đất đai đồng bộ với các luật liên quan sẽ tạo hành lang thuận lợi, khơi thông pháp lý của các dự án trên thị trường. Nhờ vậy, nguồn cung bất động sản sẽ dồi dào. Qua đó, giá bất động sản sẽ giảm, chấm dứt hiện tượng sốt giá, bong bóng bất động sản.

Nguồn: www.chinhphu.vn

Biên tập viên: Thái Sơn