15:44 03/07/2024

Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế để phục vụ nhân dân tốt hơn

admin -

(Chinhphu.vn) – Thời gian vừa qua, chuyển đổi số đã góp vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Với ngành y tế, chuyển đổi số đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí trong quá trình thực hiện các dịch vụ y […]

Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế để phục vụ nhân dân tốt hơn

(Chinhphu.vn) – Thời gian vừa qua, chuyển đổi số đã góp vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Với ngành y tế, chuyển đổi số đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí trong quá trình thực hiện các dịch vụ y tế và tăng khả năng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Thời gian vừa qua, chuyển đổi số đã góp vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Với ngành y tế, chuyển đổi số đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí trong quá trình thực hiện các dịch vụ y tế và tăng khả năng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã phối hợp với Bộ Công an cập nhật, quản lý dữ liệu y tế trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế để phục vụ nhân dân tốt hơn- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ đã nỗ lực trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đến thời điểm này thì đã có 113 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có 112 dịch vụ công toàn trình và một dịch vụ công toàn phần cũng đã kết nối thành công. Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong lĩnh vực khám, chữa bệnh thì từng bước được đẩy mạnh.

Nguồn: www.chinhphu.vn

Biên tập viên: Hoàng Thu Trang