16:44 03/07/2024

4 nhóm giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán

admin -

(Chinhphu.vn) – Quá trình phát triển của thị trường chứng khóa Việt Nam sau thời gian tích lũy, đến giai đoạn hiện nay rất cần có một bước phát triển mới. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết và Thủ tướng cũng đã có Quyết định về chiến lược phát triển thị trường […]

4 nhóm giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán

(Chinhphu.vn) – Quá trình phát triển của thị trường chứng khóa Việt Nam sau thời gian tích lũy, đến giai đoạn hiện nay rất cần có một bước phát triển mới.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết và Thủ tướng cũng đã có Quyết định về chiến lược phát triển thị trường chứng khoán với mục tiêu nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, đây là một mục tiêu bao trùm và để đạt được mục tiêu này sớm nhất vào năm 2025 thì năm 2024, Bộ Tài chính sẽ cùng các bộ ngành liên quan tập trung thực hiện 4 nhiệm quan trọng sau:

4 nhóm giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán- Ảnh 1.

Chủ động sớm nhất để đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vào vận hành trên thị trường.

“Thứ nhất là xử lý vấn đề yêu cầu về ký quỹ trước khi giao dịch của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay quy định các nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện ký quỹ 100% trước khi giao dịch. Đây đang là một rào cản. Bộ Tài chính đã phối hợp với các tổ chức xếp hạng quốc tế xem xét đánh giá và sẽ trình cấp có thẩm quyền phương khả thi nhất để xử lý vấn đề này trong năm 2024.

Thứ hai, yêu cầu của các tổ chức xếp hạng là chúng ta phải minh bạch và rất rõ ràng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với các doanh nghiệp niêm yết, giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Vấn đề này chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT để thực hiện và công bố các thông tin này rõ ràng và đầy đủ nhất, và bằng song ngữ, cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết cập nhật và công bố thông tin này rõ ràng nhất trên thị trường, đáp ứng theo thời gian thực, phù hợp với thị trường trong nước và minh bạch với thị trường quốc tế.

Thứ ba là vấn đề minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng song ngữ cả tiếng Việt và tiếng Anh. Về vấn đề này, Bộ Tài chính sẽ triển khai ngay trong nửa đầu năm 2024.

Thứ tư, chúng tôi chủ động sớm nhất để đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vào vận hành trên thị trường và bảo đảm các yêu cầu của giao dịch thanh toán, lưu ký của hệ thống thị trường chứng khoán”.

Nguồn: www.chinhphu.vn

Biên tập viên: Thái Sơn