17:36 03/07/2024

Trại nuôi lợn bị người dân xã Quế Thuận tố gây ô nhiễm nguồn nước khiến cá trong ao chết hàng loạt

admin -

 

Trại nuôi lợn bị người dân xã Quế Thuận tố gây ô nhiễm nguồn nước khiến cá trong ao chết hàng loạt

 

Nguồn: kinhtenongthon.vn

Biên tập viên: Anh Vũ