17:20 03/07/2024

Việt Nam – Hình mẫu quốc tế trong gìn giữ các giá trị văn hóa phi vật thể

admin -

(Chinhphu.vn) – Lãnh đạo UNESCO và các Đại sứ đánh giá rất cao kinh nghiệm, những hiểu biết, những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể từ cả phương diện lý luận, luật pháp đến thực tế. Việt Nam là 1 trong […]

Việt Nam – Hình mẫu quốc tế trong gìn giữ các giá trị văn hóa phi vật thể

(Chinhphu.vn) – Lãnh đạo UNESCO và các Đại sứ đánh giá rất cao kinh nghiệm, những hiểu biết, những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể từ cả phương diện lý luận, luật pháp đến thực tế.

Việt Nam là 1 trong 30 quốc gia đầu tiên tham gia Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (Công ước 2003) và cũng là quốc gia sớm đưa nội dung về di sản văn hóa phi vật thể vào Luật Di sản văn hóa ngay từ năm 2001 trước khi có Công ước và sau đó là Luật Di sản văn hóa sửa đổi năm 2009.

Có thể thấy, Việt Nam đã nỗ lực trong việc lồng ghép và phát huy các nội dung và tinh thần của Công ước 2003 vào Luật, vào các chương trình, các dự án liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể nói riêng và về các vấn đề kinh tế, xã hội nói chung. Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO chia sẻ.

“Lãnh đạo UNESCO và các Đại sứ đánh giá rất cao kinh nghiệm, những hiểu biết, những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể từ cả phương diện lý luận, luật pháp đến thực tế. Đây là những bài học rất hay để các nước học hỏi chia sẻ và cũng vì thế mà chúng ta đã được tín nhiệm bầu là thành viên Ủy ban Liên Chính phủ Công ước về Di sản văn hóa phi vật thể năm 2022 với số phiếu cao nhất và tháng 12 năm 2023 thì chúng ta lại được tín nhiệm là đại diện cho Châu Á – Thái Bình Dương tham gia giữ vai trò là Phó chủ tịch của Ủy ban liên Chính phủ. Điều đó thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam ở góc độ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở tầm quốc gia, khu vực và toàn cầu”.

Việt Nam - Hình mẫu quốc tế trong gìn giữ các giá trị văn hóa phi vật thể- Ảnh 1.

Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản phi vật thể nhân loại.

Việt Nam - Hình mẫu quốc tế trong gìn giữ các giá trị văn hóa phi vật thể- Ảnh 2.

Nhã nhạc Cung đình Huế, 1 trong 15 Di sản Văn hóa Phi vật của Việt Nam thể được UNESCO ghi danh.

Việt Nam - Hình mẫu quốc tế trong gìn giữ các giá trị văn hóa phi vật thể- Ảnh 3.

Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nguồn: www.chinhphu.vn

Biên tập viên: Thái Sơn